Legitimation.se

LÅNA PENGAR

Ibland kan man behöva låna pengar för att köpa en ny bostad, bil, tv eller mobiltelefon. Här får du veta mer om vad det innebär att låna pengar från en bank eller ett kreditinstitut.

Lär dig grunderna om effektiv ränta och olika typer av lån som bostadslån, blancolån, mikrolån och sms-lån. Det är stor skillnad på olika typer av lån och totalkostnaden kan variera kraftigt. Ett snabblån utan säkerhet är normalt mycket dyrare än t.ex. ett villalån.

Ränta

Att låna pengar kostar pengar i form av ränta. Kostnaden beräknas på årsbasis som en procentsats på det lånade beloppet. När man ansöker om ett lån bör räntan vara så låg som möjligt, men enbart räntan utgör inte hela kreditkostnaden. Ibland marknadsförs lån med en mycket låg ränta eller t.o.m. 0 % ränta, men istället tillkommer höga avgifter.

Därför är det viktigt att få fram den verkliga kostnaden för lånet genom att förutom räntan också räkna med alla avgifter (uppläggningsavgift, aviavgift m.m.). Då får man fram en s.k. effektiv ränta som anger den totala kreditkostnaden. Det är alltså den effektiva räntan som ger en rättvis siffra av hur mycket lånet kommer att kosta. Tro därför inte att räntefritt är samma sak som gratis.

Enligt Konsumentkreditlagen (1992:830) måste ett företag ange den effektiva räntan i sin annonsering och marknadsföring om krediten överstiger 1500 kronor. Det gäller dock inte om summan ska återbetalas inom tre månader.

Amortering

Amortering betyder återbetalning av lån. Pengarna kan återbetalas i delar eller hela summan på en gång. I låneavtalet finns information om skuldens storlek, hur och när den ska återbetalas.

Ett lån betalas ofta tillbaka en gång per månad i delbetalningar. Den månatliga summan består då av amortering, ränta och eventuella avgifter. Man skiljer främst på två huvudtyper av återbetalning:

  • Rak amortering - Amortingen är lika stor varje månad, men inte räntekostnaden.

  • Annuitet - Samma belopp betalas varje månad. Återbetalningen blir långsammare och därmed blir också lånet lite dyrare.

Hur gör man för att låna pengar?

För att få ingå ett låneavtal ska man vara minst 18 år. Ofta måste man dessutom ha en inkomst. Annars kan det vara svårt att betala tillbaka lånet.

  1. Ansök om ett lån hos en långivare.

  2. Långivaren gör en kreditprövning, d.v.s. bedömer din återbetalningsförmåga. Ofta görs också en kreditupplysning för att kontrollera ev. betalningsanmärkningar.

  3. Om du blir godkänd som låntagare får du ditt lån. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av lån det gäller.

SPARANDE

När det gäller långsiktigt sparande, som till exempel vid pensionsparande, är låga avgifter viktigt. Därför kan indexfonder vara ett intressant alternativ till de dyrare aktivt förvaltade fonderna.